Grupo de lectura

Durante el curso 2016/2017 pondremos en marcha un grupo de lectura, para complementar nuestras actividades. El grupo de lectura es un foro de investigador@s de diversas disciplinas dentro de los estudios medievales para facilitar el intercambio de ideas. Propondremos un tema y lectura para cada encuentro, que se realizará de manera mensual. Como siempre, el ambiente será informal, colaborativo y abierto.

Si queréis participar, solo debéis escribir un correo a seeshipsmed@gmail.com y os informaremos del lugar de encuentro y lectura propuesta.

Pronto anunciaremos los temas sobre los que debatiremos en las primeras sesiones del curso.

Anuncios

Seminario de febreiro. Cancións de amor e de escarnio: instantáneas de vidas trobadorescas.

A doutora Déborah González Martínez, da Universidade de Santiago de Compostela, impartirá o seminario de febreiro, o xoves, día 25, ás 19:00. Como é habitual, reunirémonos na sala de profesores da Facultade de Xeografía e Historia (USC).

Nesta sesión, proponse unha viaxe con destino á época do trobadorismo galego-portugués. Falaremos de cantigas, como se fosen instantáneas que rexistrasen e testemuñasen tanto grandes feitos históricos como lixeiras anécdotas triviais. Servindo de apoio para o investigador deste movemento lírico peninsular, as cantigas galego-portuguesas poden rexistrar indicios útiles a propósito dos axentes trobadorescos ou dos personaxes retratados ou implicados nesas composicións en cuestión.

Máis concretamente, comentaranse dúas cantigas transmitidas no Cancioneiro da Biblioteca Nacional (cod. 10991), identificadas como B 366bis e B1560, e que deben ser ambas contempladas no estudo da traxectoria biográfica e trobadoresca de Fernan Fernandez Cogominho.

cantigas

Seminario: Codificando textos medievais. Introdución a TEI.

O doutor Miguel Ángel Pousada Cruz, da Universidade de Santiago de Compostela imparte o seminario de decembro o xoves 17, ás 19:00, na sala de profesores da Facultade de Xeografía e Historia.

Volvemos falar de humanidades dixitais, desta vez cunha sesión centrada nas bases teóricas e metodolóxicas do marcado de textos. Miguel A. Pousada presentará a iniciativa TEI (Text Encoding Initiative), consorcio que impulsa un estándar de marcado de textos lingüísticos e literarios. A comunidade TEI é cada vez máis ampla no campo dos estudos medievais e non require coñecementos informáticos exhaustivos para mergullarse na súas etiquetas, así que estendemos un convite amplo a todas as persoas que teñades curiosidade nos proxectos dixitais ou esteades considerando integrar as humanidades dixitais nas vosas investigacións.

Este seminario estará complementado por un taller de TEI en xaneiro, onde poderemos facer exercicios prácticos con textos de lírica galego-portuguesa.

christine

Seminario: Tecnoloxías-X para medievalistas (ou que é XML e por que nos debería importar ás/aos humanistas)

Inauguramos novembro cunha sesión a cargo de Helena Bermúdez Sabel, da Área de Filoloxía Románica da Universidade de Santiago de Compostela.

Este seminario emárcase dentro da disciplina denominada Humanidades Dixitais, entendendo nós esta como o uso da tecnoloxía informática para levar a cabo un proxecto de investigación humanística, utilizando métodos computacionaisNeste contexto, falaremos de XML e a súa popularidade entre a comunidade científica deste ámbito, sendo o formato escollido de maneira maioritaria para modelar algunhas das propiedades semánticas dos documentos culturais empregados na investigación humanística (e non só).

O primeiro paso de todo proxecto de investigación en humanidades comeza pola análise documental. Reflexionaremos sobre como un modelo formal baseado nunha xerarquía ordenada pode axudarnos neste primeiro proceso, alén de comentarmos que tecnoloxías afíns tiran proveito. Partindo duns fundamentos metodolóxicos xerais, queremos defender o uso das tecnoloxías XML como pautas que poden guiar a nosa investigación, ademais de ofrecernos unha maior eficacia, eficiencia e rigorosidade á nosa pesquisa.

Vémonos o xoves, día 5, ás 19:00 na sala de profesores da Facultade de Xeografía e Historia.Escribano

Seminario de Junio: “Dieu m’ait fait naître dans un corps féminin”: cuerpo, sujeto y poder.

Laura Pereira Domínguez*, doctoranda de la Facultad de Filología bajo la dirección de los profesores César Domínguez Prieto y Darío Villanueva Prieto, será la encargada de impartir el último seminario del presente curso.

El título de la presentación juega con dos referencias: Christine de Pizan y Judith Butler. A partir de las ideas de ambas autoras, en esta sesión se explorará el cuerpo del personaje femenino medieval como lugar de encuentro entre la naturaleza y la costumbre, entre autores y personajes, y entre miradas externas y propias.

El seminario tendrá lugar en la sala de profesores de la Facultad de Geografía e Historia el jueves, 11 de junio, a las 19:00.

11334316_448142318685821_1114351513_n

*Laura Pereira es además la nueva coordinadora del Seminario de Estudios Hispano-Medievales, sustituyendo a Pablo Ordás Díaz.

Seminario de Marzo: El mundo por dos cosas trabaja: Aristóteles, Virgilio y las mujeres en la Edad Media.

AVISO: por problemas de disponibilidad de espacios este seminario queda pospuesto hasta el mes de abril. Disculpad las molestias.

Pablo Ordás Díaz, de la Universidade de Santiago de Compostela, se encargará del seminario del mes de Marzo. El título es El mundo por dos cosas trabaja: Aristóteles, Virgilio y las mujeres en la Edad Media, y en él analizará la corriente burlesca de la que fueron objeto Aristóteles y Virgilio a partir del siglo XIII, especialmente en los siglos XIV y XV.

Aristóteles y Filis

XIII Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas

La Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas celebrará sus XIII Jornadas en la Universidad de Santiago de Compostela los días 15 y 16 de junio bajo el título Escritura y Sociedad: la nobleza.

Aquí está el enlace a la web del congreso con todos los detalles de inscripción y programa: https://xiiijornadasdecienciasytecnicashistoriograficas.wordpress.com/

banner2